Rdzeń PHP: Poradnik hackerów o Zend Engine
PHP Manual

Zend Engine 2 API reference


Rdzeń PHP: Poradnik hackerów o Zend Engine
PHP Manual