Rdzeń PHP: Poradnik hackerów o Zend Engine
PHP Manual

Working with INI settings


Rdzeń PHP: Poradnik hackerów o Zend Engine
PHP Manual