Rdzeń PHP: Poradnik hackerów o Zend Engine
PHP Manual

Working with classes and objects


Rdzeń PHP: Poradnik hackerów o Zend Engine
PHP Manual