Rdzeń PHP: Poradnik hackerów o Zend Engine
PHP Manual

Working with resources


Rdzeń PHP: Poradnik hackerów o Zend Engine
PHP Manual