Opis języka
PHP Manual

Stałe

Spis treści

Stałe są to nazwy, identyfikujące proste wartości. Jak sama nazwa wskazuje, nie mogą się one zmieniać w trakcie wykonywania skryptu (wyjątkiem są magiczne stałe, które własciwie nie sa stałymi). W nazwach stałych domyślnie rozróżniana jest wielkość liter. Zgodnie z ogólnie przyjętą konwencją, nazwy stałych zawsze pisane sa wielkimi literami.

Nazwy stałych obowiązują identyczne zasady, jak w przypadku wszystkich innych etykiet. Poprawna nazwa stałej zaczyna się od litery lub podkreślnika, po których następuje dowolna ilość liter, cyfr i podkreślników. Jako wyrażenie regularne, określone zostałoby to następująco: [a-zA-Z_\x7f-\xff][a-zA-Z0-9_\x7f-\xff]*

Wskazówka

Zobacz także Userland Naming Guide.

Przykład #1 Poprawne i niepoprawne nazwy stałych

<?php

// Poprawne nazwy stałych
define("FOO",     "something");
define("FOO2",    "something else");
define("FOO_BAR""something more");

// Niepoprawne nazwy stałych
define("2FOO",    "something");

// Pomimo tego, że poniższy zapis jest poprawny, powinno się go unikać:
// PHP może kiedyś zawierać magiczną stałą,
// która zepsuje Twój skrypt
define("__FOO__""something"); 

?>

Informacja: Dla naszych celów, literami są a-z, A-Z, oraz znaki ASCII z przedziału od 127 do 255 (0x7f-0xff).

Podobnie jak superglobals, zasięg stałych jest globalny. Można sie odwoływać do nich w każdym miejscu pliku, nie przejmując sie zasięgiem. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w rozdziale pt. zasięg zmiennych.


Opis języka
PHP Manual