PHP Kılavuzu
PHP Manual

Telif Hakkı

Copyright © 1997 - 2012 PHP Belgelendirme Grubu. Bu belge, sadece Creative Commons Attribution lisansının 3.0 veya sonraki sürümlerinin koşullarına bağlı kalınarak dağıtılabilir. Creative Commons Attribution lisansının 3.0 sürümü bu kılavuzla birlikte dağıtılmaktadır. Şu anki son sürümü » http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ adresinden temin edilebilir.

Bu belgenin kısmen veya tamamen, değiştirilerek veya aynen yayınlanması veya dağıtılması ile ilgileniyorsanız ve bu konuda sorularınız varsa, lütfen » doc-license@lists.php.net adresinden telif hakkı sahiplerine yazınız. Bu adres içeriği halka açık olarak arşivlenen bir eposta listesine aittir.


PHP Kılavuzu
PHP Manual