SSS
PHP Manual

PHP ve Diğer Diller

PHP, site programlamak için en iyi dil de, diğer dillerde durum ne?

  1. PHP ve ASP?
  2. PHP ve ColdFusion?
  3. PHP ve Perl?
PHP ve ASP?

ASP'nin kendisi gerçekte bir dil değildir, Active Server Pages kısaltması olup ASP programlamak için kullanılan diller arasında Visual Basic, JScript ve ve C# sayılabilir. ASP'nin başlıca eksisi sadece Microsoft Internet Information Server (IIS) üzerinde kullanılan müseccel bir sistem olmasıdır. Bu durum kullanılabilirliği Win32 temelli sunucularla sınırlar. ASP'nin diğer ortamlarda ve HTTP sunucularında çalışmasını mümkün kılmak için çeşitli projeler vardır: » Halcyon'un » InstantASP'si (ticari), » Chili!Soft'un Chili!Soft ASP'si (ticari) ve » Mono (açık kaynak). ASP'nin PHP'den daha yavaş ve daha hantal ve daha az kararlı olduğu söylenir. ASP'nin artılarından biri, VBScript'i başat dil olarak kullanması sebebiyle Visual Basic ile programlama yapabiliyorsanız dilin kolayca kullanılabilmesidir. Ayrıca, IIS sunucuda ASP desteğinin öntanımlı olarak etkin olması da kullanımını kolaylaştıran artılarındandır. ASP'de yerleşik bileşenler aslında oldukça sınırlı sayıdadır, bu bakımdan örneğin, FTP sunucularla etkileşmek gibi "gelişmiş" özelliklere ihtiyaç duyarsanız ek bileşenler satın almanız gerekecektir.

PHP ve ColdFusion?

PHP'nin genel olarak, karmaşık programlama görevleri ve yeni fikirlerin denenmesi açısından daha verimli ve daha hızlı olduğu söylenir. Ayrıca, PHP'nin daha kararlı ve daha az kaynak bağımlısı olduğundan da söz edilir. Veritabanı soyutlaması PHP 4'e adreslense de hataların elde edilmesi, veritabanı soyutlaması ve tarih çözümleme bakımından Cold Fusion daha iyidir. Cold Fusion'un güçlü yanlarından biri de, mükemmel bir arama motoru olmasıdır. Fakat bir arama motorunun bir site programlama dilinde bulunmasının ne kadar gerekli olduğu tartışma götürür bir şeydir. PHP hemen her platformda çalışabilirken, Cold Fusion sadece Win32, Solaris, Linux ve HP/UX üzerinde çalışabilmektedir. Cold Fusion'un iyi bir bütünleşik geliştirme arayüzüne (IDE) sahip olması, programlamaya başlamayı kolaylaştırırken PHP aynı seviye için daha fazla programlama bilgisi gerektirmektedir. Cold Fusion kullanmak için programcı olmak gerekmezken PHP programcı odaklı bir dildir.

Bu kapsamlı özet Michael J Sheldon tarafından PHP eposta listesine gönderilmiştir. Bir kopyası » http://marc.theaimsgroup.com/?l=php-general&m=95602167412542&w=1 adresinde bulunabilir.

PHP ve Perl?

PHP'nin Perl'e göre en büyük artısı özellikle site programlamak için tasarlanmış olması, Perl'in ise çok daha fazlasını yapabilecek şekilde tasarlanmış olması ve bu bakımdan daha karmaşık oluşudur. Perl'in esnekliği ve karmaşıklığı kod yazmayı kod okumaya göre daha kolay hale getirir. PHP esneklikten ödün vermeden daha disiplinli ve daha az kafa karıştırıcı olmayı başarır. PHP'nin komut satırı yorumlayıcısı (CLI), yüksek sevilemi görezleri yerine getirmede en az Perl kadar güçlüdür. PHP, Perl'e nazaran HTML ile de daha iyi bütünleşir. PHP, karmaşıklaşmadan Perl'den çok daha iyi işlevsellik sağlar: oluşumlar, sözdizimi ve saire. Perl çok denenmiş gerçek bir dil olup seksenlerin sonlarından beri kullanılagelmektedir. PHP ise çok hızlı olgunlaşmış bir dildir.


SSS
PHP Manual