Dil Başvuru Kılavuzu
PHP Manual

İşleçler

İçindekiler

Bir işleç, başka bir değer üretmek üzere bir veya daha fazla değerle (programcı dilinde ifadeyle) beslenen bir şeydir (yani, değerler işleçle birlikte bir ifade haline gelir). Bu bakımdan, bir değer döndüren işlevler ve benzeri oluşumlar (print gibi) ya da belirtilenden başka bir şey döndürmeyen (echo gibi) oluşumlar birer işleç olarak düşünülebilir.

Üç tür işleç vardır. İlki tek bir değerle çalışan tek terimli işleç olup ! (olumsuzlama işleci) veya ++ (arttırım işleci) buna birer örnektir. İkinci işleç grubu iki terimlilerdir; PHP'nin desteklediği işleçlerin çoğunluğu bu grupta olup aşağıda İşleç Önceliği bölümünde liste halinde verilmişlerdir.

Üçüncü grupta üç terimli işleç yer alır: ?:. Bir ifadeye bağlı olarak iki deyim veya çalıştırma yolunu seçmekten ziyade diğer iki ifadeden birini seçmek için kullanılır. İşlecin üç ifadesini parantez içinde belirtmek iyi bir uygulamadır.


Dil Başvuru Kılavuzu
PHP Manual