Ekler
PHP Manual

Migrating from PHP 4 to PHP 5.0.x

İçindekiler

Ayrıca, şu PHP sürümleri arasında geçiş kılavuzlarına da bakınız: 5.1.x, 5.2.x and 5.3.x.


Ekler
PHP Manual