Ekler
PHP Manual

Yerleşik Sözcüklerin Listesi

İçindekiler

Bu bölümde PHP'de öntanımlı betimleyiciler listelenmiştir. Burada listelenmiş betimleyicilerin hiçbirini betiklerinizde betimleyici olarak kullanmamalısınız. Bu listeler, anahtar sözcükler, önceden tanımlanmış değişkenler, sabitler ve sınıf isimlerini içerir. Bu listelerde ayrıntılara yer verilmediği gibi listeler tamamlanmış da değildir.


Ekler
PHP Manual