Güvenlik
PHP Manual

Güncel Tutmak

PHP, diğer büyük sistemler gibi devamlı ilerlemeler ve yenilikler içermektedir. Her yeni sürümde sistemin güvenliğini ve kararlılığını etkileyen yapılandırma kazalarını ve diğer açıkları kapatmak veya güvenliği arttırmak amacıyla mutlaka büyük ya da küçük değişiklikler ortaya çıkmaktadır.

Yapılması gereken en akılcı yaklaşım, benzeri diğer sistem secviyesinde betik dilleri ve programlarında olduğu gibi, sık sık güncellemeleri takip etmek ve kullanılan sürüme göre daha yeni bir sürüme geçiş yapmak olmalıdır.


Güvenlik
PHP Manual